Profil kancelárie Oblasti práva Kontakt
Dôležité info
Profil advokátskej kancelárie


Advokátska kancelária vznikla v roku 2006 spojením advokátov s cieľom poskytovať svojim klientom právne poradenstvo z rôznych oblastí práva Slovenskej republiky. Právne poradenstvo poskytujú advokáti fyzickým i právnickým osobám. Každý advokát poskytuje právne poradenstvo klientom od roku 1999. Komunikácia prebieha priamo v jazyku slovenskom, nemeckom a podľa potrieb i anglickom. V prípade požiadaviek klienta je možné kedykoľvek zabezpečiť tlmočenie a úradné preklady zo svetových jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho a iných.

Vo svojej právnej praxi sa jednotliví advokáti v rámci advokátskej kancelárie zaoberajú poskytovaním právneho poradenstva prakticky vo všetkých oblastiach práva SR. Dominantnými oblasťami sú však obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, konkurzné právo, trestné právo a pod. Právo presadzujeme s potrebnou citlivosťou a slušnosťou, radíme klientom správny postup v procese ich podnikania, poskytujeme našim klientom možnosti riešení, ktoré naši klienti požadujú a ocenia. Krátko uvádzame jednotlivé oblasti práva, v ktorých poskytujeme klientom právne služby:

Spolupráca s odborníkmi v jednotlivých oblastiach práva SR je samozrejmosťou. Predovšetkým je to spolupráca s daňovými a účtovnými poradcami, s prednášajúcimi lektormi vysokých škôl, s notármi, s exekútormi, znalcami ako aj s kolegami advokátmi.

Právne poradenstvo je poskytované kvalitne a s prihliadnutím na prípad i v primeranom časovom horizonte. Ideálnym pracovným médiom, bez ktorého si v súčasnosti advokáti nedokážu predstaviť svoju prácu, je samozrejme internet. S jeho pomocou je práca ešte kvalitnejšia a rýchlejšia a obratom je možné poradiť klientom prakticky okamžite. Vždy však dávame prednosť osobnému kontaktu s klientom ale aj s protistranou nášho klienta, pretože osobné stretnutia mnohé vyriešia a uľahčia.

Kancelária má veľmi dobré vzťahy i so zahraničnými advokátmi a to najmä v Českej republike (v Prahe, v Brne) ako aj v Spolkovej republike Nemecko a v Rakúsku. Pri záujme o rozširovanie našich klientov do zahraničia im sprostredkujeme kontakt na kancelárie, na ktoré sa môžu spoľahnúť.


JUDr. Miroslav Vincenec - JUDr. Martin Vozár - JUDr. Slávka Gajdošová

advokáti


 
[ Slovensky ]   [ Deutsch ]